Project

EcoSpace - Spatial-Dynamic Modelling of Adaptation Options to Climate Change at the Ecosystem Scale

Binnen dit project wordt een algemeen ruimtelijk model ontwikkeld en toegepast met integratie van scenario's voor klimaatverandering, dynamiek van ecosystemen, aanspreekdrempels, levering van ecosysteemdiensten en managementopties.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de EU website.