Project

ECsafeSEAFOOD - Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception

ECsafeSEAFOOD zal voedselveiligheidkwesties beoordelen met betrekking tot prioritaire verontreinigingen in vis als gevolg van milieuvervuiling (waaronder schadelijke algenbloei en zwerfvuil op zee) en de impact daarvan op de volksgezondheid evalueren.

ECsafeSEAFOOD.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website ECsafeSEAFOOD.