Nieuws

Een natuurinclusief perspectief voor Bonaire

article_published_on_label
19 november 2020

Hoe zou Bonaire eruitzien in 2050? Deskundigen op het eiland en van Wageningen University & Research bogen zich samen met andere belanghebbenden over deze vraag om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. In dit perspectief gaan een duurzame toekomstige economische ontwikkeling en een natuurinclusieve maatschappij hand in hand met behoud van waardevolle zaken, het verbeteren wat beschadigd is en het beschermen wat bedreigd wordt. Voor elk van Bonaire’s twaalf landschappen is een natuurinclusieve visie gemaakt, die gebundeld zijn in de Engelstalige publicatie ‘BONAIRE 2050 - a nature inclusive vision’.

De zeer uiteenlopende landschappen op Bonaire variëren van droge cactusbossen, traditionele kunukus, koraalriffen, en kusten tot zoutvlaktes. De levendige dorpen en smaakvolle keuken weerspiegelen de culturele diversiteit op het eiland.

Landschappen van Bonaire
Landschappen van Bonaire

Voor elk van de twaalf landschappen is tijdens bijeenkomsten en workshops met plaatselijke experts, besluitvormers en onderzoekers op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en beleid een visie ontwikkeld met potentiële natuurinclusieve maatregelen.

Future landscape Bonaire N.png

Maatregelen en uitdagingen

In de publicatie tonen de 3D-tekeningen van elk van de landschappen de maatregelen om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. Denk hierbij aan waterwinning op daken, herbebossing en vergroening van tuinen door middel van inheemse soorten, het verbouwen van plaatselijke gewassen, cactus erfafscheiding, zonnepanelen en het herstel van koraal. De uitdagingen van het eiland bevinden zich op het gebied van (massa)toerisme en bevolkingsgroei, en het voorkomen van erosie, die het gevolg is van los grazend vee.

DSC01924.jpg

Daarnaast gaat het om het aanvullen van zoet water in de grond, uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energie en aanpassing aan de stijgende zeespiegel. Veel kleine eilanden over de hele wereld hebben te maken met deze uitdagingen en voor hen kunnen deze mogelijke maatregelen een inspiratie zijn.

Het project KB-36-005-002Nature Inclusive planning of Small Island Development’ is gefinancierd vanuit het WUR Kennisbasis programma ‘Natuurinclusieve transities’.