Conferentie

ELLS General Assembly and Forum 2018

De Euroleague for Life Sciences (ELLS) en Wageningen University & Research nodigen alle ELLS-leden en partneruniversiteiten uit voor de ELLS General Assembly and Forum 2018. Het thema van de conferentie van dit jaar is 'Education in a Digitalizing World'.

Organisator Euroleague for Life Sciences (ELLS)
Datum

do 8 november 2018 tot vr 9 november 2018

Locatie Wageningen Campus

Doelgroep

Deze tweedaagse lunch-tot-lunch conferentie omvat de jaarlijkse vergaderingen voor de ELLS Board, Task Force en International Relations Officers, evenals vergaderingen voor de Subject Area Groups and Support Groups. Daarnaast zal er een keynote plaatsvinden over 'Education in a Digitalizing world' en zijn er aansluitende workshops voor deelnemers over dit thema.

Thema: ‘Education in a Digitalizing World’

Digitalisering biedt ons kansen om ons onderwijs te transformeren. Nieuwe tools en media stellen ons in staat meer te focussen op de verschillende behoeften van de individuele student en een meer op de student gerichte pedagogiek te realiseren. Online leermateriaal stelt ons in staat om contact op te nemen met studenten voor en na contacturen, waardoor de activiteiten in de colleges verschuiven van informatieoverdracht naar hogere leerdoelen. Het bijhouden en analyseren van gegevens van studenten biedt opties om het leren te personaliseren

Bovendien kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken en contact maken met studenten over de hele wereld. Uitwisseling van materialen - of zelfs cursussen - tussen universiteiten zorgt voor meer flexibiliteit en differentiatie in de ontwikkeling van de individuele student.

Gezien al deze nieuwe kansen, en het feit dat we geconfronteerd worden met een groeiend aantal studenten over de hele wereld en de behoeften van een steeds veranderende arbeidsmarkt die vraagt ​​om een ​​betere dienstverlening met betrekking tot levenslang leren, is verandering in ons onderwijssysteem niet alleen een keuze, het is onvermijdelijk.

Deze verandering komt echter niet gemakkelijk, het confronteert ons met enorme uitdagingen. De vraag hoe we de meest verspreide hulpmiddelen en materialen op de beste manier kunnen gebruiken, leidt tot verhitte pedagogische discussies in de kern van onze universiteiten. In organisatorische zin zijn nieuwe afdelingen en functies nodig om te voldoen aan de vraag van docenten en studenten naar ondersteuning en inspiratie. De druk op de universiteiten is groot en tijd en geld om de veranderingen mogelijk te maken zijn vereist. Tegelijkertijd moeten we onze administratie, onze regels en voorschriften heroverwegen.

Dergelijke veranderingen in het systeem kunnen niet met succes door één organisatie worden verwezenlijkt, het vereist samenwerking. We nodigen de ELLS-partners uit naar Wageningen om best practices uit te wisselen, administratieve uitdagingen te bespreken en de verandering te inspireren.