Promotie

Emancipatie van jonge agro-ecologische boeren in Zona da Mata, Minas Gerais, Brazilië: een identiteit in de maak

Samenvatting:

Intergouvernementele organisaties en onderzoekers wijzen naar agro-ecologie als een manier om de biodiversiteit te behouden, om te gaan met klimaatverandering en de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Er is weinig bekend over hoe jongeren betrokken raken in agro-ecologie. Literatuur laat zien dat autonomie bepalend is voor jongeren om te beginnen met boeren. Dit proefschrift laat zien hoe jongeren in het landbouw onderwijs gericht op agro-ecologie relaties aangaan en veranderen onder jongeren, met familie, en met natuur en cultuur en hoe ze door deze relaties een vorm van relationele autonomie co-creƫren. Deze relationele autonomie is emancipatoir omdat het jonge boeren in staat stelt agro-ecologie opnieuw te bestempelen als een boerenbeweging die lokale cultuur meer inclusief maakt voor verschillende bevolkingsgroepen, generaties en genders, en die een waardering voor coproductie en de onderlinge verbondenheid tussen mensen en natuur bevordert. Door in het landbouw onderwijs voor jongeren periodes op school af te wisselen met periodes op de boerderij worden zowel leerlingen als hun ouders betrokken in agro-ecologische veranderingen. De opdrachten die zij moeten uitvoeren op hun boerderij, verbeteren dialogen en praktijken op de boerderij.