Nieuws

Enquete gewas-beschermingsmiddelen overheid 2019

Gepubliceerd op
7 september 2018

In januari tot april 2019 vraagt het CBS bij gemeenten en andere overheidsinstellingen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2018 op. Naast gebruikshoeveelheden en oppervlakten met chemische bestrijding wordt ook gevraagd naar oppervlakten met mechanische en thermische bestrijdingen. Het onderzoek vond eerder plaats in 2013. Voor goede cijfers is het belangrijk dat veel gemeenten de enquête netjes ingevuld terugsturen.

Opvragen gegevens

Het CBS neemt aan dat gemeenten de gegevens kunnen leveren vanuit hun administratie en stuurt de enquête na afloop van seizoen 2018. Voor het administreren van het professioneel gebruik bestaat een wettelijke verplichting. Voor het registreren van oppervlakten met mechanische en/ of thermische bestrijdingen bestaat geen verplichting. Maar een overheid zou dergelijke gegevens over gewasbescherming toch moeten kunnen leveren, nu van alle professionele gebruikers 100% geïntegreerde gewasbescherming (IPM) wordt verwacht.

Effect van het verbod

Nu het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet meer is toegestaan op verhardingen en op onverharde terreinen is de algemene verwachting dat de chemische bestrijding in 2018 fors lager zal zijn dan in 2013. In het onderzoek wordt bekeken of dat echt zo is. Er zijn namelijk nog diverse uitzonderingen op het gebruiksverbod. 

Uitzonderingen

Op terreinen voor beoefen van sport (het bespeelbare gedeelte van sportvelden) is een gebruik nog steeds toegestaan. Ook voor de veilige exploitatie van spoor-, metro- en trambanen mogen nog gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Ook voor bestrijding van probleemplanten zoals duizendknoop mag dat nog. Daarnaast mogen gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet voor de bestrijding van probleeminsecten zoals eikenprocessierups en buxusmot.

De verwachting is dat onkruiden in 2018 vergeleken 2013 steeds meer bestreden worden met preventieve, mechanische en thermische methoden. Ook kan blijken dat overheden het openbare terrein laten verwilderen. In het onderzoek wordt bekeken welke methodewijzigingen optreden.

Geen opgave gebruik van biociden

Het gebruik van biociden tegen bijvoorbeeld algen op kunstgrasvelden behoeft niet te worden opgegeven.

Overige overheidsinstellingen

Evenals gemeenten ontvangen ook Provincies, Waterschappen en enkele terreinbeheerders van de rijksoverheid (ministerie Defensie, Rijkswaterstaat) de enquête. Ook ProRail, de beheerder van spoorbanen, wordt aangeschreven.

Nadere informatie

Dit is een bericht van het CBS. Meer informatie over deze enquête is verkrijgbaar bij CBS, Team Milieu, dhr. R. Vijftigschild, telefoon 070-337 4458, gewasbescherming@cbs.nl.