Project

EUFORGEN

EUFORGEN is een samenwerkingsprogramma tussen Europese landen gericht op een effectieve conservering en een duurzaam gebruik van genenbronnen uit Europese bossen.

Het programma is opgericht om Resolutie 2 van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, MCPFE/ "Forest Europe", te implementeren. Deze Resolutie is naast Nederland door 31 andere Europese landen ondertekend. Het ministerie van Economische Zaken heeft J. Buiteveld van CGN aangewezen als Nationaal Coördinator voor de uitvoering van het programma namens Nederland. Nederland heeft zitting in het "Steering Committee" van EUFORGEN en neemt actief deel aan de werkzaamheden in de werkgroepen. Daarnaast levert Nederland een bijdrage aan het EUFGIS systeem (www.eufgis.org) door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCUs) van autochtone boomsoorten in Nederland. In 2015 is de vijfde fase van het programma begonnen. In 2016 zijn drie nieuwe werkgroepen van start gegaan. De werkgroep Genetic Diversity Indicator herziet de indicator 4.6 (Area managed for genetic resources) van de pan-Europese criteria en indicatoren (C & I) voor duurzaam bosbeheer en komt met een voorstel hoe deze indicator verbeterd kan worden. Een tweede werkgroep ontwikkelt richtlijnen om genetische aspecten beter te integreren in de productie en gebruik van bosbouwkundig teeltmateriaal. In de derde werkgroep "Decision support tool" wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een decision support tool die de identificatie en beheer van gene conservation units (in EUFGIS) kan ondersteunen. De netwerken komen drie maal fysiek bijeen in de vijf jaar dat deze vijfde fase duurt. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan netwerk bijeenkomsten en de uitvoering van het daarbij in onderling overleg afgesproken werkplan, dat wordt uitgevoerd door de deelnemende landen als "input in kind". De verspreiding van uit het programma verkregen kennis onder de Nederlandse gebruikers valt eveneens onder de werkzaamheden.