Online

Feeding Cities: versterken van voedselsystemen in stedelijke gebieden

Wereldwijd gaan steeds meer mensen in de stad wonen. In 2050 woont twee derde van de wereldbevolking in steden, vooral in Afrika en Azië. Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en bevolkingsgroei zijn daarvoor de belangrijkste aanleidingen. Het versterken van duurzame en veerkrachtige voedselsystemen in verstedelijkende gebieden is erg belangrijk om de voedsel- en voedingszekerheid in de stad te waarborgen. Daarbij is een integraal perspectief nodig met oog voor de verwevenheid van platteland en stad. Ontdek de meest recente concepten, internationale ervaringen, methoden en benaderingen voor het versterken van stedelijk voedselbeleid en -planning.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 25 september 2023 tot vr 17 november 2023

Duur Part-time, 8 weken

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: