Project

FERTIPLUS - Vermindering minerale meststoffen en agro-chemicaliën door recycling

Fertiplus heeft ten doel om volume en diversiteit van organische reststromen naar de landbouw te vergroten. De nadruk ligt hier op technieken voor het stabiliseren van koolstof (pyrolyse, compostering) en de verwerking tot waardevolle producten voor toepassing in de landbouw.

fertiplus.jpg

Er wordt in kaart gebracht welke effecten deze producten kunnen hebben op gewasproductie, bodembiologie en humane gezondheid. Een herwaardering van organische stromen naar de bodem is zeer actueel nu de vraag naar biobrandstoffen stijgt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website FERTPLUS.