Project

FibeBiotics - Dietary Fibers supporting Gut and Immune Function; From polysaccharide compound to health claim

FibeBiotics richt zich op de ontwikkeling van tools om het effect van voedselcomponenten en -producten op het immuunsysteem vast te stellen. Naar verwachting levert Fibebiotics de gereedschappen om wetenschappelijk onderbouwd te bewijzen dat bepaalde voedingsvezels goed zijn voor het immuunsysteem en daarmee voor de gezondheid van mensen.

fibebiotics.jpg

Doelstelling

Een systematische aanpak wordt ontworpen om de ontwikkeling van functionele voedingsproducten te ondersteunen. De focus ligt bij producten met polysacchariden, gericht op ondersteuning van het immuunsysteem van ouderen. Polysacchariden zijn grotere koolhydraten, opgebouwd uit tien of meer eenheden monosaccharide. Elke polysacchariden is weer net iets anders en het is dus belangrijk te weten welke wel bijdragen aan een allert immuun systeem en welke niet. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van producten met een wetenschappelijk onderbouwde positief effect op het immuunsysteem voor de Europese markt. Maar tevens ook het ontwikkelen van in vitro modellen die het gebruik van proefdieren voor dergelijk productontwikkelingsonderzoek zal verminderen.

Om producten te ontwikkelen die een potentieel immuun-ondersteunende activiteit hebben, is onderzoek nodig naar de formulering van een stabiel bioactief product en de kwaliteitscontrole daarop. Goede methoden om deze bioactiviteit te controleren en te optimaliseren zijn er nog niet.

Plan van aanpak

Een goed werkend, in balans zijnde, immuunsysteem is cruciaal voor onze gezondheid. Veel producten worden vermarkt als zijnde goed voor het immuunsysteem maar hebben vaak nog onvoldoende wetenschappelijke bewijzen om effecten tot harde claims te verheffen.

Om producten te ontwikkelen die een potentieel immuunondersteunende activiteit hebben dient eerst goed naar het product gekeken te worden en moet er onderzoek gedaan worden hoe een stabiel bioactive product geformuleerd moet worden en welke kwaliteitscontrole daarop gedaan moeten worden. Veel biologische producten variëren door onder meer genetische variatie, teelt, oogst, processing en additionele componenten in de aanwezigheid van bioactive componenten en daarmee bioactiviteit.

Goede methoden om deze bioactiviteit te controleren en te optimaliseren zijn er nog niet. Binnen dit project wordt gewerkt aan methoden om tot een systematische aanpak te komen van de bioactiviteit van polysacchariden en ondersteuning van het menselijk immuunsysteem.

Resultaten

Veel verschillende polysacchariden (vezels) zijn er op de markt of worden genoemd in publicaties. Naast de B-glucanen, pectines, arabinoxylan zijn er vele andere en zijn er ook veel traditionele medicijnen waar de positieve werking waarschijnlijk door polysacchariden wordt veroorzaakt. Van sommige is via in vitro en in vivo analyses aangetoond dat ze een direct positief effect hebben op het immuunsysteem. Het is echter aannemelijk dat verschillende polysacchariden verschillende bioactiviteit hebben. Door een pijplijn van celassays op te zetten en de responsen van deze cellen op de polysacchariden te meten, en daarbij rekening houdend met matrixeffecten of andere componenten in hetzelfde product, zal een methode opgesteld worden waarmee de polysacchariden naar bioactivteit zijn in te delen. Voor een goede voorspelling van bioactiviteit op humaan niveau zal een correlatie gelegd worden tussen de responsen die in vitro worden gemeten en die gemeten worden bij mensen na een interventie.

Binnen het project zijn daarvoor 2 onderzoeksgroepen waarvan de een naar effecten op het innate systeem gaat kijken en de ander naar het adaptieve immuun systeem (via analyse van vaccinatie efficiëntie na een griep vaccinatie). Het uiteindelijk doel is om producten te ontwikkelen die ouderen een verbeterd immuunsysteem bezorgen waardoor vaccinaties beter aan slaan en ze beter beschermt zijn tegen griep, verkoudheid en andere immuungerelateerde ziekten.

Een bijkomende toepassing van de pijplijn aan methoden en systematische vergelijking is het controleren van voedingssupplementen op aanwezige bioactive stoffen of componenten die misschien een risico geven voor het immuun systeem.

Meer informatie

Publicaties