Nieuws

Fleur over De Marke – maart 2024

article_published_on_label
21 maart 2024

Fleur Brinke is de manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. Ze deelt geregeld de stand van zaken bij De Marke met u.

“Het is een tijdje geleden dat ik de stand van zaken bij De Marke met u heb gedeeld. Afgelopen periode is er veel gebeurd. In dit artikel deel ik graag met u een update.

Vernieuwing van Agro-innovatiecentrum De Marke

In afgelopen jaren is samen met veel van onze partners al het nodige denkwerk verricht om te komen tot vernieuwing van onze faciliteiten. Inzichten uit deze periode nemen we mee en we bouwen daar nu op voort in een concreet ontwerptraject met als doel te komen tot realisatie van nieuwe faciliteiten vanaf 2025. In de eerste maanden van 2024 hebben we een ontwerp gemaakt voor de beoogde nieuwe stal en het nieuwe beoogde ontvangstgebouw. Voor melkveehouders is het een hele puzzel om te komen tot een goed ontwerp voor een nieuwe stal. Voor ons als De Marke is dat natuurlijk niet anders. Voor het ontwerpproces gebruiken we het reflexief interactief ontwerpen model. Dit model bestaat uit de volgende stappen: systeem definiëren, doelen opstellen, eisen opstellen, oplossingen genereren, ontwerp maken en ontwerp evalueren. Het nieuwe ontwerp en de uitvoering daarvan moet uiteindelijk helpen bij het beantwoorden van onderzoeksvragen en bijdragen aan het toekomstperspectief voor de agrarische sector en haar omgeving. Voordat we zijn begonnen met ontwerpen, bezochten we in januari zeven melkveebedrijven ter inspiratie (foto 1). Daarna hebben we een eerste ontwerp van de nieuwe stal gemaakt.

Foto 1: Ontwerpteam stalontwerp: Colin Dekker, Yehuda Sprecher (architect uit Israël), Gerjan Hilhorst, Sander Gerritsen, Paul Galama, Fleur Brinke (van links naar rechts). Niet op foto: Zwier van der Vegte, Martijn Harkink.
Foto 1: Ontwerpteam stalontwerp: Colin Dekker, Yehuda Sprecher (architect uit Israël), Gerjan Hilhorst, Sander Gerritsen, Paul Galama, Fleur Brinke (van links naar rechts). Niet op foto: Zwier van der Vegte, Martijn Harkink.

Eind februari en begin maart hadden we verschillende feedbacksessies op de ontwerpen met o.a. team De Marke, de melkveehouders die we in januari hebben bezocht, onderzoekers en de Boerenstuurgroep van De Marke (foto 2). De komende periode gaan we de feedback verwerken in een nieuw ontwerp.

Foto 2: Feedbacksessie Boerenstuurgroep: Rick ter Haar, Paul Galama, Niek Heijink, Andre Arfman, Manon Tankink, Geert Stevens, Maike Oegema (van links naar rechts). Niet op de foto: Erik Snijders en Fleur Brinke.
Foto 2: Feedbacksessie Boerenstuurgroep: Rick ter Haar, Paul Galama, Niek Heijink, Andre Arfman, Manon Tankink, Geert Stevens, Maike Oegema (van links naar rechts). Niet op de foto: Erik Snijders en Fleur Brinke.

In het ontwerpproces komen we veel dilemma’s tegen. De oplossing voor het ene doel is niet altijd een oplossing voor het andere doel. Bijvoorbeeld huisvesting met veel aandacht voor dierwelzijn heeft in het algemeen niet een positief effect op het verminderen van emissies. We maken momenteel een communicatieplan om de dilemma’s die we tegenkomen te communiceren en jullie als Vrienden van De Marke en andere stakeholders op de hoogte te houden.

Nieuw op De Marke

Op 1 maart begon Roy Gotink bij De Marke als allround medewerker. Mooi dat hij ons team versterkt!

Het monitoren van de kringloop: koe, mest, bodem en gewas staat al meer dan 30 jaar centraal op De Marke en zorgt voor een database met unieke data en ervaring. Om dit ook de komende jaren goed te kunnen blijven doen, hebben we sinds december 2023 een nieuwe weegbrug op De Marke (foto 3). De weegbrug gebruiken we o.a. om de gewasopbrengst per perceel te bepalen.

Foto 3: Nieuwe weegbrug.
Foto 3: Nieuwe weegbrug.

Foto 4: Houtwal 2.0 (foto Anouk Hemmink).
Foto 4: Houtwal 2.0 (foto Anouk Hemmink).

Op woensdag 7 februari werd de laatste hand gelegd aan een 350 meter lange Houtwal 2.0 op De Marke. Deze Houtwal 2.0 bestaat uit een vijftal varianten met verschillende functies: humane voeding, voederhaag, bodemverbetering, klimaatmitigatie en maximale biodiversiteit. Deze houtwal dient als inspiratie voor toekomstige houtwallen en houtsingels op melkveebedrijven die meer natuurinclusief willen werken, lees meer over de Houtwal 2.0.

Foto 5: Start bouw biobased vergader paviljoen.
Foto 5: Start bouw biobased vergader paviljoen.

Op donderdag 7 maart begon Van Campen Bouwgroep BV met de bouw van het nieuwe biobased vergaderpaviljoen op De Marke (foto 5). Dit paviljoen wordt gebouwd van vezelfracties uit lokaal geteelde gewassen, zoals tarwe, hennep en miscanthus. Deze manier van bouwen is volledig klimaatpositief en biedt nieuwe perspectieven voor boer en natuur.

houtwal2.0.png

Op dinsdag 12 maart hebben we twee nieuwe Lely Astronaut A5 melkrobots opgestart, ter vervanging van GEA MIONE. We verwachten dat dit ons minder storingen gaat geven en daarmee meer werkplezier en een nog betere koe-gezondheid. Ik heb ’s avonds ook een paar uurtjes mogen helpen met opstarten (foto 6), erg leuk om weer tussen de koeien te staan!

Foto 6: Opstarten nieuwe melkrobot.
Foto 6: Opstarten nieuwe melkrobot.