Project

FOODLINKS - Knowledge brokerage to promote sustainable food consumption and production: linking scientists, policy makers and civil society organisations

Foodlinks ontwikkelt en experimenteert met nieuwe geïntegreerde manieren van koppeling van onderzoek en beleidsvorming op het gebied van duurzame voedselconsumptie en-productie.

logo_foodlinks.jpg

Dit moet bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe beleidsrelevante gemeenschappen van onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties en het versterken van het gebruik van onderzoeksinzichten in het beleid om duurzame voedselsystemen te bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website FOODLINKS.