Project

FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe

FORGER is opgezet om het behoud en gebruik van genetische bosbouwhulpbronnen als onderdeel van duurzaam bosbeheer in Europa te verbeteren. Dit kan door degelijke en geïntegreerde informatie over genetische hulpbronnen van bosbouwgewassen beschikbaar te stellen voor bosbeheerders en beleidsmakers.

forger_logo.jpg

Doelstelling

  • Het verbeteren en analyseren van voorraden van genetische boshulpbronnen.
  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk protocol voor het meten en bewaken van genetische diversiteit.
  • Het analyseren van het historische, huidige en toekomstige gebruik en beheer van genetische boshulpbronnen.
  • Het aanreiken van verbeterde hulpmiddelen, richtlijnen en aanbevelingen voor de stakeholders.
  • Het verspreiden en communiceren van de projectresultaten aan belanghebbenden.
Genetische boshulpbronnen vormen de basis voor aanpassing van de Europese bossen aan toekomstige milieuomstandigheden en maatschappelijke eisen. Correct gebruik en duurzaam beheer van FGR is daarom van groot belang.

Beoogde eindresultaten

De wetenschappelijke output bestaat uit een beoordeling van de gevolgen van klimaatverandering, bosbeheer en de overdracht van genetische boshulpbronnen op de genetische diversiteit van Fagus sylvatica, Quercus spp, Pinus sylvestris, Picea abies, Pinus pinaster en Fraxinus spp. De resultaten van FORGER helpen om wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te doen over het beheer en duurzame gebruik van genetische boshulpbronnen voor EU-beleidsmakers, nationale belanghebbenden, bosbeheerders, en beheerders van natuurgebieden.

Meer informatie