Project

Functionele binding assays in Europees verband

Beoogd doel van dit project is het ontwikkelen van bruikbare toetsen om contaminanten (verontreinigingen) in voedselketens snel te kunnen meten en kwaliteitscontroles uit te voeren.

Door bij deze zogeheten bindingassays gebruik te maken van antilichamen en receptoren, is het mogelijk snelle methoden te ontwikkelen om contaminanten en de authenticiteit van producten vast te stellen. Ook kunnen zo frauduleuze handelingen in de voedselketen aan het licht komen. De nieuwe en efficiënte controlesystemen zijn nodig voor de steeds sneller groeiende voedselmarkt.

Aanpak en tijdspad

Om de mogelijkheden van innovatieve testsystemen te bekijken, vindt laboratoriumonderzoek plaats binnen drie projecten:

  • Nanodetect
  • Nanoplex
  • Radar

Bij het EU-project Nanodetect (2008-2012) werken negen partners uit vijf landen aan verschillende onderdelen van het Nanodetect systeem. Dit systeem gebruikt biologische nanodeeltjes voor het opsporen van verschillende typen verontreinigingen (toxinen, restanten van diergeneesmiddelen en fraude met melksoorten). In 2011 wordt het Nanodetect systeem getest en gevalideerd.

Bij het project Nanoplex wordt een nieuw multiplex diagnostisch platform voor voedselcontrole ontwikkeld op basis van chemische nanodeeltjes met verschillende kleuren met in 2011 mycotoxinen als modelstoffen.

Het nieuwe EU-project Radar (2011-2014) ontwikkelt biosensoren voor de detectie van milieuverontreinigingen, zoals stoffen die effect kunnen hebben op de hormoonhuishouding van mens en dier (Endocrine Disrupting Compounds (EDC’s), polychloorbifenylen (PCB's) en pesticiden) en restanten van geneesmiddelen, in water en vis.

Resultaten

Binnen EU-NANODETECT (2008-2012) werd gebruik gemaakt van antilichamen en van fluorescentie detectie in een 4-kanaals systeem. Dit systeem is echter minder robuust gebleken dan werd verwacht. Binnen EU-RADAR (2011-2014) worden recombinant receptoren gemaakt en toegepast in optische SPR sensoren voor het meten van hormoonverstorende stoffen (endocrine disruptors). Binnen EU-IMPRESS (2011-2015) wordt een portable multiplex biosensor ontwikkeld voor het meten van dierbehandelingsmiddelen en allergenen waarbij stabiele synthetische epitopen worden gebruikt en binnen EU-Foodsniffer (2012-2015) wordt een gevoelige multikanaals biosensor ontwikkeld voor pesticiden, mycotoxinen en allergenen in voeding. Het ontwikkelen en toetsen van (nieuwe) bio chemicaliën en het vergelijken van de diverse systemen staan centraal binnen deze projecten.