Galgenberg

Provincie Utrecht
Ligging Amerongen
Coordinaten 162.7-446.1
Hoogte tov NAP 17 tot 55 m
Oppervlakte 43.5 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1983
Delen beheerd tot 1983
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemhoudende stuwwal
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
Galgenberg
Galgenberg

Galgenberg ligt op de Utrechtse Heuvelrug, een langerekte stuwwal  met voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen. Het bosreservaat ligt op leemarme tot zwak lemige zandgronden en heeft vier verschillende begroeiingstypen.

De geschiedenis van het gebied is goed bekend. In de negentiende eeuw was het grotensdeels in gebruik als heide, waarin eikenopslag voorkwam. In 1892 werden de vakken van het reservaat ingezaaid met dennenzaad van Franse herkomst. De opkomst lukte maar gedeeltelijk. Het huidige grove-dennenbos is hier het laatste restant van. In een andere deel was de opkomst van grove den zo slecht gelukt dat de Berk kans zag zich spontaan te vestigen. De nog aanwezige eikenstrubben hebben zich in de loop van tijd in dit deel verjongd. De grove dennen zijn in 1963 uit dit stuk verwijderd ten gunste van de eiken en berken. Nu zijn de berken zo oud dat ze afsterven.

In het oorspronkelijke grove-dennenbos is geleidelijk een dichte struiklaag van eiken en berken ontstaan, waardoor de weelderig groeiende bosbes door gebrek aan licht afsterft.

Kaart