Project

Gender dimensions of agrarian change and rural transformation (Khorezm, Uzbekistan)

Dit onderzoek is één van de schaarse studies naar het verkennen van genderaspecten van bestaanszekerheid op het platteland en de gevolgen van het landelijke transformatieproces op de genderverhoudingen in de transitie-economieën, zoals de Khorezm provincie in Oezbekistan. Daarnaast is gekeken naar de redenen waarom sommige huishoudens meer voordeel hebben dan anderen in dezelfde context van de overgang.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.