Project

GENESIS - Groundwater and dependent Ecosystems

Nieuwe wetenschappelijke basis voor klimaatverandering en gevolgen van landgebruik ten behoeve van de actualisering van de EU-Grondwaterrichtlijn.

Genesis_logo.jpg

Het GENESIS project ondersteunt de set-up van gedistribueerde informatiesystemen voor milieu-monitoring, de beoordeling van blootstelling van de bevolking aan omgevingsfactoren, en de waarschuwing voor mogelijke gezondheidsrisico's. Ook zal worden voorzien in hulpmiddelen die de overheid zullen helpen om effectief op een crisis te reageren.

Meer informatie is te vinden op de UK site, de KB site Genesis en de website GENESIS.