Project

Stimulering van het gebruik van plantaardige genetische bronnen

Veredelingsbedrijven, universiteiten, en NGO’s hebben behoefte aan gewascollecties van land- en tuinbouwgewassen die niet alleen optimaal beheerd worden, maar ook goed gedocumenteerd en ontsloten zijn. Dit stimuleert de uitgifte van het materiaal.

Doel van dit project is de verbetering van het gebruik van de collecties van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN). Geselecteerd materiaal van belangrijke collecties wordt geëvalueerd door kweekbedrijven. Het gaat vooral om resistenties tegen Alternaria in aardappel, Nasanovia in sla, pink root in ui, roest/ trips in prei. Hierdoor neemt de kennis van de CGN-collecties toe. Daarnaast stimuleert dit ook het gebruik ervan.

Activiteiten

Volgens een vooraf bepaald protocol worden toetsingen uitgevoerd door consortium van instellingen. De resultaten van deze toetsingen worden naar het CGN gestuurd, die voor verdere dataverwerking zorgt. Na afloop van de embargoperiode komen de resultaten vrijelijk beschikbaar.

Resultaten

  • Sla- Nasanovia pathotype 1: Bedrijven en CGN kwamen tot de conclusie dat de resultaten verkregen in voorafgaande jaren te variabel waren en daarom niet kunnen worden opgenomen in de CGN database GENIS.  Daarom is een referentie panel ontwikkeld in 2013 en deze zal worden getest in 2014.
  • Sla- Bremia: In 2013 is besloten om in 2104 een bio-assay uit te voeren voor Bremia voor 745 accessies.
  • Spinazie- wolf: De bio-assay voor wolf  - Pfs 11 is uitgevoerd en momenteel  zijn alle CGN acccesies getoetst voor Pfs1 t/m 13.
  • Ui - pink root: 52 accessies zijn getoetst in 2013 met wisselende resultaten en zullen daarom in 2014 nogmaals worden getoetst. 
  • Prei – trips/roest/Alternaria: Afgesproken is dat in 2014 bio-assays zullen worden uitgevoerd voor 20 accessies verzameld in Griekenland in 2009.
  • Paprika – TSWV1: 321 accessies zijn getoetst en besproken in 2013.
  • Voor aubergine en komkommer kon geen overeenstemming worden bereikt voor nieuwe evaluaties. 

Publicaties