Software

GraasVisie

Het programma GraasVisie geeft u inzicht in de gevolgen van veranderingen in perceelsgrootte, systeem, bijvoeding, etc op grasopname en melkproductie.

GraasVisie geeft adviseurs en veehouders inzicht in de gevolgen van veranderingen in perceelsgrootte, systeem, bijvoeding, etc op grasopname en melkproductie.

Download het programma GraasVisie