Showcase

Grazende koeien: iconen in het Nederlandse landschap

In de afgelopen decennia is beweiding vanwege milieukwesties in combinatie met groeiende veestapels en automatische melksystemen minder in trek geraakt. Wageningen Livestock Research draagt bij aan het streven om de achteruitgang van het weiden van koeien een halt toe te roepen.

Het aandeel weidende melkveebedrijven daalde:

  • 91% in 2007
  • 81% in 2011

Afnemende trend ombuigen

Maatschappelijke druk heeft de overheid en stakeholders in 2012 ertoe aangezet om in het Convenant Weidegang deze trend om te buigen, met als doel het aandeel van beweiding op ten minste 81% te houden.

Nieuwe webtools, training en coaching versterken het vakmanschap en stimuleren veel melkveehouders om opnieuw te gaan beweiden
Bert Philipsen, onderzoeker Diervoeding

Versterken van het vakmanschap rond beweiding

Wageningen Livestock Research voert zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uit naar alle aspecten van beweiding, d.w.z. de overwegingen om koeien binnen of buiten te houden; en het verbeteren van de efficiƫntie van beweiden. Al onze kennis en expertise is gericht op het versterken, vernieuwen en onderbouwen van het vakmanschap rond beweiding.

Dichter bij het doel

Na een historisch dieptepunt van 77,8% in 2014 is het percentage melkveehouderijbedrijven met beweiding in 2017 gestegen tot 80,4%; en komt dus al dicht bij het doel.

Grazing is amazing: dit motto vormde het startpunt voor het project Amazing Grazing.
Grazing is amazing: dit motto vormde het startpunt voor het project Amazing Grazing.