Handen en voeten geven aan de transitie naar een circulair voedselsysteem

Kringlooplandbouw is een vrij nieuw concept, gebaseerd op een viertal uitgangsprincipes. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft kringlooplandbouw omarmd als concept dat verder ontwikkeld en gepromoot moet worden.

Kringlooplandbouw werd daarmee twee jaar geleden één van de speerpunten (strategisch thema KB-34 Circular and Climate-neutral en het investeringsthema Connected circularity) voor onderzoek binnen de Wageningen Universiteit & Research.

Team C

Naast de directe participatie in (kennisbasis)onderzoek werd binnen de Animal Sciences Group (ASG) ruim een jaar geleden team Circulariteit (TEAM C) opgericht. Tien enthousiastelingen afkomstig vanuit 4 WR-instituten, de leerstoelgroep Animal Production Systems en LNV kregen de opdracht om samen te werken aan de transitie naar een circulair voedselsysteem.

TEAM C werd samengebracht door Martin Scholten en geïnspireerd door Imke de Boer als één van de grondleggers van het gedachtegoed Kringlooplandbouw binnen de WUR. Het agile team, TEAM C (Team Circulariteit) liet zich misschien het best omschrijven door het volgende: leren door elkaar te inspireren, waar kennis en praktijk elkaar ontmoeten en door een spannende mix van verschillende achtergronden en culturen tot nieuwe inzichten komen.

Dat team kreeg de opdracht binnen de kaders van een circulaire landbouw (zie uitgangspunten) na te denken over:

Team Circulariteit
  1. Nieuwe baanbrekende ideeën aangaande resource security (circulariteit)
  2. Nieuwe verbindingen om concepten in doorbraken te beproeven (FAT)
  3. Nieuwe voorstellen voor onderzoek (van fundamenteel tot praktisch)
  4. Een doorvertaling naar onderwijs (van curriculair tot professioneel)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De resultaten

De resultaten van één jaar TEAM C werden samengevat aan de hand van zes thema’s: (1) kennisuitwisseling, (2) voedselveiligheid, (3) de rol van water in een circulair voedselsysteem, (4) circulariteit in de keten, (5) land en zee verbonden in het voedselsysteem en (6) circulariteit in de regio’s.

TEAM C hield eind augustus 2020 formeel op te bestaan, maar het multidisciplinair werken vindt zijn weg in nieuwe projectinitiatieven en projectideeën worden binnen WUR verder opgepakt en uitgewerkt.