Project

Het juiste karakter voor aquacultuur

Net als mensen hebben vissen een karakter. Je hebt verlegen vissen en brutale vissen, vredelievende en agressieve vissen. In dit project onderzoeken wetenschappers bij de platvis tong welk gedrag tot de beste groeiresultaten leidt.

Tong is een lastige vis om te kweken. Hij groeit heel langzaam en dat komt vooral doordat hij bijzonder slecht eet. Hij is kieskeurig: gedroogd voer gaat er nauwelijks in en zelfs natuurlijk voer – mossels en zagers – eet hij mondjesmaat. In dit project kijken onderzoekers of er een relatie is tussen groeisnelheid en het gedrag van deze vis. Eerst testen ze individuen  op groeisnelheid en daarna op type gedrag: hoe nieuwsgierig, alert of schrikachtig zijn ze? Uit de eerste experimenten blijkt al dat twintig procent van de verschillen in groei is te verklaren door verschillen in gedrag. 

De omgeving heeft een grote invloed op hoe een vis zich gedraagt. Een brutale vis kan zich buiten in vijvers anders gedragen dan binnen in tanks. Licht, temperatuur, zuurstofgehalte hebben allemaal effect op zijn gedrag en die is niet van tevoren te voorspellen. In een tweede serie experimenten onderzoeken wetenschappers daarom hoe de relatie is tussen gedrag, diverse milieuomstandigheden en groei. Het uiteindelijk doel is om helder te krijgen welk genotype tong het best gedijt in welk type aquacultuur – binnen of buiten - en daarop te selecteren.