Testimonial

Het verhaal van Miriam Magame

Miriam Magame (Ivoorkust)
Het thema duurzame ontwikkeling is erg belangrijk voor me, het is het ultieme doel dat ik wil bereiken in mijn werk.
Miriam Magame (Ivoorkust)

Ik ben Regionaal Adviseur Gender and Social Development van de West and Central African Council for Agricultural Research and Development (CORAF/WECARD) waarbij 22 landen zijn aangesloten (www.coraf.org). Naast USAID programma’s, het Australian Aid programma en het Multi-donors Trust Fund (MDTF) programma, coördineert CORAF/WECARD het World Bank West African Agricultural Productivity Programme (WAAPP).

Mijn hoofdtaak is ervoor te zorgen dat de onderzoeksprogramma’s, projecten en activiteiten binnen CORAF/WECARD daadwerkelijk gender smart zijn. Dit betekend dat zij de belangen van zowel mannen als vrouwen behartigen, en dan voornamelijk kwetsbare groepen, om te verzekeren dat de projecten een grotere impact hebben op het gebied van voedselzekerheid in West en Centraal Afrika.

Na mijn afstuderen aan Wageningen University heb ik als Regio-expert Afrika gewerkt in het team dat was aangesteld om de FAO gender performance te evalueren. Daarna heb ik als Gender Specialist gewerkt in Ivoorkust als vertegenwoordiger van de FAO. Ook heb ik gewerkt als Social Development and Gender Specialist in het FAO-World Bank team dat het World Bank Agricultural Support Project in Ivoorkust (2012) vorm gaf, voordat ik me aansloot bij COARF/WECARD in september 2012.

De dromen en ambities die ik had voor mijn carrière zijn werkelijk waar geworden sinds ik ben afgestudeerd. Ik heb mogen werken bij krachtige, internationale instituten zoals de FAO, World Bank, USAID, CIDA, AusAid, etcetera.

Het thema duurzame ontwikkeling is erg belangrijk voor me, het is het ultieme doel dat ik wil bereiken in mijn werk. Ik geloof dat wanneer agrarische programma’s en projecten ‘gender smart’ en ‘climate smart’ zijn, zij zullen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling waar we allemaal op hopen. CORAF/WECARD heeft een sterk Natural Resource Management programma, en als adviseur Gender and Social Development werk ik nauw samen met de manager van dit programma.

De steun van het Anne van den Ban Fonds heeft zeer sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn capaciteiten en mijn carrière. Dankzij mijn PhD begeleider Leontine Visser heb ik kennis gemaakt met het fonds, dat heeft besloten mij een beurs* te verstrekken  toen mijn originele beurs al afgelopen was en ik terug naar huis moest terwijl er een oorlog woedde in Ivoorkust. Dankzij de beurs van het Anne van den Ban Fonds kon ik in Wageningen blijven om mijn PhD thesis af te ronden. Sinds mijn promotie werk ik bij krachtige internationale instituten met als doel de problemen rondom armoede en voedselzekerheid in Afrika op te lossen.

* Sinds een aantal jaren steunt het fonds geen PhD studenten meer. Het fonds heeft in de loop der jaren een zeer beperkt aantal PhD studenten gesteund wanneer er sprake was van een uitzonderlijke situatie.