Nieuws

Hoe houden we werken in de tuinbouw plezierig?

article_published_on_label
22 november 2022

In de kas van de toekomst worden eenvoudige, herhalende werkzaamheden uitgevoerd door robots. Maar zo ver is het nog niet: deze ontwikkeling gaat stap voor stap. Het betekent dat werknemers de komende decennia werken in een omgeving die steeds meer wordt gerobotiseerd, gemechaniseerd en gedigitaliseerd. Hoe zorgt de glastuinbouw – die toch al moeite heeft medewerkers te vinden – ervoor dat voldoende mensen in en om de kas willen blijven werken?

Daarvoor start de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) het PPS-project Joyride Horticulture, waarbinnen wordt gezocht naar goede werkomstandigheden voor arbeiders die werkzaam zijn in het primaire proces. Dit zijn met name arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten in het primaire proces

Veel van de werkzaamheden in het primaire proces van een glastuinbouwbedrijf worden uitgevoerd door arbeidsmigranten, die bovendien steeds ouder worden en van steeds verder komen. Ze werken in een relatief warme en vochtige omgeving. Contact met collega’s is er steeds minder: met het toepassen van data worden werknemers steeds meer beoordeeld op efficiëntie waardoor er minder ruimte is voor onderling contact, daarnaast hebben machines machines een deel van de logistieke handelingen overgenomen. De werknemers worden daardoor ook minder mobiel in hun werkzaamheden, die bovendien een steeds kort-cyclischer karakter krijgen

Oplossingen en producten voor de glastuinbouw

Werken in de glastuinbouw wordt dus ook voor arbeidsmigranten minder aantrekkelijk, terwijl de glastuinbouw niet zonder ze kan. Daarom start WUR het PPS-project Joyride Horticulture, waarin6 'Persona’s' in de tuinbouw uitgewerkt worden tot concrete oplossingen en producten.

  • In ‘The Cool Worker’ wordt gezocht naar manieren om het werken in de kas minder warm te maken, bijvoorbeeld door aangepaste kleding, actieve ventilatie en lokale koeling en schaduw.
  • In ‘The Ambient Worker’ draait het om het gebruik van digitale technieken om de werknemer te ondersteunen in zijn of haar werk, bijvoorbeeld door video-instructies en directe feedback over de uitgevoerde taken door intelligente systemen en machines.
  • Het pad ‘The Social Worker’ onderzoekt het contact met collega’s: hoe kan een medewerker bijvoorbeeld via een beeld- en koptelefoon tijdens het werk tóch contact houden met collega’s?
  • ‘The Team Worker’ bekijkt de samenhang binnen een team op de werkvloer. Hoe kunnen ze zich meer met elkaar betrokken voelen, bijvoorbeeld door hun afdeling te runnen als mini-onderneming en prestaties te monitoren als team.
  • ‘The Safe Worker’ gaat om fysieke gezondheid en veiligheid: hieronder vallen bijvoorbeeld fitheid en blessurevrij werken.
  • ‘The Cobot Worker’ ten slotte gaat over de toekomst van het werk: hoe kunnen werkplekken, taakplanning en intern vervoer eruit zien in de toekomst als een deel van het werk door robots wordt gedaan?

Joyride Horticulture voert een aantal ‘sociaal-technische experimenten’ uit: de verschillende paden worden onderzocht samen met onder meer glastuinbouwondernemers en hun medewerkers (die in hun eigen taal worden aangesproken). Het doel is ervoor te zorgen dat de (glas)tuinbouw een aantrekkelijke werkgever blijft, onder andere door meer waardering voor werknemers.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Club van 100.