Nieuws

Meer voer met minder bemesting

Gepubliceerd op
8 mei 2012

Melkveeproefbedrijf De Marke en ForFarmers hebben gezamenlijk het ruwvoerplatform “Melkers van Morgen” opgezet. Het platform geeft invulling aan één van de uitdagingen van de melkveehouderij, namelijk een hogere (ruw)voeropbrengst met minder bemesting.

Meer ruwvoer met minder bemesting

Immers, de grond- en bewerkingskosten zijn hoog en daar moet een goede opbrengst tegenover staan. Anderzijds moet het bemestingsniveau met bijbehorende mineralenverliezen omlaag om de gewenste milieukwaliteit te halen.

Daarnaast worden (ruw)voerproductie en mestplaatsingsruimte belangrijke beperkende factoren voor intensivering, wanneer het melkquotum verdwijnt. Om dit te bereiken is dus meer aandacht nodig voor alle aspecten van (ruw)voerproductie: gewaskeuze, grondbewerking, bemesting, verzorging, oogst, conservering en voeding.

Melkers van Morgen

Melkers van Morgen heeft meerdere demovelden met diverse gewassen en bemestingen, met De Marke als de centrale plaats. In de loop van dit groeiseizoen vinden meerdere informatieve activiteiten plaats.