Project

HOMBRE - Holistic Management of Brownfield Regeneration

HOMBRE beoogt een paradigmaverschuiving (dit is een revolutie in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit) te realiseren in duurzaam braakliggend landbeheer in de praktijk.

HombreLogo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de HOMBRE website.