Project

Herintroductie zalm in de Roer

De Wetenschapswinkel heeft onderzoek gedaan naar belemmeringen die het herstel van de zalmpopulatie in Nederland en EU vertragen, en gekeken waar mogelijk de oplossingen zitten.

Zalmen zijn anadrome vissen, wat betekent dat ze opgroeien in zoet water om daarna naar zee te trekken om volwassen te worden. Na enkele jaren op zee komen de dieren terug om zich weer in hun geboorterivier voort te planten. De afgelopen decennia heeft watervervuiling, kanalisering en het bouwen van dammen en/of waterkrachtcentrales ervoor gezorgd dat de populatie zalm (evenals andere anadrome vissen zoals steur, zeeprik en zeeforel) sterk is teruggelopen. Er is de laatste jaren hard gewerkt om de situatie voor deze vissen te verbeteren om zo de populaties weer te doen toenemen. Echter, dit laatste gebeurt maar in een langzaam tempo.

Op dit moment trekken zo’n 5000 jonge zalmen (smolts) van de Roer, in het grensgebied van Nederland en Duitsland, via de Maas richting Noordzee.

In opdracht van Visstand Beheer Commissie Roerdal heeft de Wetenschapswinkel in dit project onderzocht:

  • de huidige status van anadrome vissen in Nederland en de EU;
  • de knelpunten voor herstel van de populatie te duiden; waar mogelijk met oplossingen komen.
Uit het onderzoek blijkt dat er een kans is voor succesvolle herintroductie zalm in de Roer.

Jonge vis die door vrijwilligers in de bovenloop van de Roer is uitgezet, heeft een twee maal zo grote overlevingskans dan wilde jonge zalmen. Deze vrijwilligers dragen daarmee duidelijk bij aan steeds groter wordende populatie smolts die jaarlijks naar zee trekt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan