Project

IDEAL - Integrated research on DEvelopmental determinants of Aging and Longevity

IDEAL wil inzicht krijgen in de rol van vroege levensomstandigheden op gezondheid, ziekte en veroudering op oudere leeftijd, en de rol van epigenetische regulatie (gen-regulerende informatie die niet in DNA-sequenties wordt uitgedrukt van de ene generatie, cellen of organismen, op de andere wordt overgedragen) daarin.

ideal_logo.jpg

IDEAL zal determinanten en doelstellingen van deze epigenetische regulatie identificeren door gebruik te maken van unieke cohorten (groepen mensen die worden gevolgd naarmate ze ouder worden) en dierstudies die het mogelijk maken om hypothesen over het verband tussen ontwikkeling en veroudering te testen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website IDEAL.