Overgrazing by ostriches, leading to land degradation in Baviaanskloof, South Africa (Picture: Nicolein Blanksma)

Project

Effect of land use change on ecosystem services

Dit PhD project kwantificeeert ecosysteemdiensten die worden geleverd door verschillende vormen van bodemgebruik en -beheer. Voor elke categorie ecosysteemdiensten zijn de meest geschikte biofysische indicatoren gekozen die het ecosysteemdienstvoorziening beschrijven. Voor dit indicator selectieproces is een flexibel raamwerk ontwikkeld dat wordt ondersteund door een samenhangende reeks van variabelen die de verschillende beheeropties beschrijft. Gegevens verkregen door middel van een uitgebreide literatuurstudie en drie casestudies (in Nederland, Zuid-Afrika en Indonesië) zijn verzameld in een databank. Deze database zal niet alleen een uitgebreide lijst van indicatoren bieden voor elke ecosysteemdienst, maar ook gekwantificeerde informatie over de eenheidswaarde van deze indicatoren: hoe verschillen zij tussen landgebruik en beheersvormen, alsmede tussen soorten ecosystemen.

Meer informatie