Project

Influences of agricultural management practices on Arbuscular Mycorrhizal Fungal symbioses in Kenyan agro-ecosystems

Duurzame landbouw (CA) en geïntegreerd bodemvruchtbaarheidbeheer (ISFM) krijgen meer aandacht bij duurzame intensieve landbouwproductie in Afrika ten zuiden van de Sahara. Er is echter weinig bekend over de effecten hiervan op arbusculaire mycorrhiza fungi (AMF). Dit project is gericht op het begrijpen van de lange-termijn effecten van (i) ISFM en CA op AMF gemeenschappen en het functioneren hiervan, en op glomalin concentraties. De studie is ook gericht op het begrijpen van de rol van AMF in de bodem aggregatie, plantenvoeding en gewasopbrengst onder veldomstandigheden en het gecombineerde effect van AMF en regenwormen op de bodemaggregatie, plantenvoeding en gewasopbrengst onder kascondities.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.