Project

Innovatietrajecten Topsector Agri&Food

Begin 2012 is het Partnership “Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen” opgericht, waarin VIC Sterksel samen met bedrijfsleven optrekt om de koppositie van de Nederlandse varkenshouderij te behouden. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis en systemen over de volle breedte van de visie uit het recept voor duurzaam varkensvlees. Deze kennis wordt onderling gedeeld en komt beschikbaar voor varkenshouders en andere partijen in de sector. VIC Sterksel faciliteert en stimuleert deze open manier van innoveren.

Financiering

Binnen de Topsector Agri&Food krijgen bedrijven via verschillende regelingen financiële steun bij de ontwikkeling van nieuwe kennis of innovaties. Er is hieruit DLO capaciteit beschikbaar gesteld om goede ideeën vanuit het Partnership te ondersteunen. Dit is beschikbaar gesteld door de commissie ‘recept duurzaam varkensvlees’, die bestaat uit NVV, LTO, EZ en WUR. De werkgroep ‘recept duurzaam varkensvlees’ waar de PPS samenwerkende varkensvleesketen onder valt, is hiervoor het contactorgaan. De andere helft van de financiering wordt ingebracht door de bedrijven uit het Partnership zelf. Voor de beoordeling zijn criteria opgesteld, waaraan de ideeën worden getoetst.

Van nul tot nu

In de zomer van 2014 is gestart met de eerste innovatietrajecten die zijn oorsprong vinden in het  Partnership “Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen”. Inmiddels zijn de eerste trajecten volledig afgerond. Van alle lopende en afgeronde trajecten is op deze pagina een overzicht te vinden, inclusief rapporten en overige eindproducten na afloop van het traject.

Innovatietrajecten

Voer en drinkwater op maat

Doel: Optimaliseren van (de manier van) voer- en drinkwaterverstrekking bij pas gespeende biggen

Start: augustus 2014

Status: Afgerond

Beschikbaar: mei 2015

Betrokken partijen:


Coppens HAS ZLTO LIB KEWI vewi sdkv

Rapport

Big Developments (Animal Centric Stables)

Doel: De ontwikkeling van concepten voor een nieuw intensief ‘front-to-end’ varkenshouderijsysteem rondom het dier en vanuit zijn natuurlijke behoeften en gedragingen die moeten leiden tot significante verbetering van de technische resultaten en diergezondheid t.o.v. een moderne varkensonderneming

Start: augustus 2014

Status: Lopend

Beschikbaar: eind 2015

Betrokken partijen:

Vereijken Inno plus Zero gravity movement

Plateau voor gespeende biggen en vleesvarkens

Doel: Door ontwikkelen plateau om huidige nadelen te minimaliseren (bevuiling met mest en urine, arbeidsomstandigheden en arbeidsbehoefte) en het vergroten van de toepasbaarheid

Start: maart 2014

Status: Lopend

Beschikbaar: eind 2015

Betrokken partijen:


Genuten agri Proflex Nooyen Van Osch

Naadloze stal

Doel: Het ontwerpen van een stalsysteem waarbij kelder, hokinrichting en klimaat onderling optimaal zijn afgestemd met voor de varkenshouder borgen van een hoogwaardig productieproces zodat de prestaties en gezondheid van de zeug en biggen constant op een hoog niveau liggen.

Start: mei 2015

Status: Lopend

Beschikbaar: 2016

Betrokken partijen:

Jovas Kewi Microfan Eeftink Rensing Nooyen Van Dun ITB