Project

InteSusAl: algen voor biodiesel

Algen zijn op dit moment een van de meest belovende bronnen voor biobrandstoffen. Ze geven hoge olieopbrengsten en zorgen voor minder broeikasgassen dan traditionele brandstoffen. Wageningen UR Food & Biobased Research participeert in het EU–project InteSusAl, waarin via een geïntegreerde aanpak duurzame algen gekweekt worden voor biodieselproductie.

In het project wordt de gehele algenproductieketen van heterotrofe en fototrofe routes geoptimaliseerd om uiteindelijk de doelstelling van 90-120 ton droge algenbiomassa per hectare per jaar te produceren. Food & Biobased Research zal hierbij de oogst van de algen optimaliseren en onderzoeken hoe het medium waarin de algen groeien na het oogsten weer hergegebruikt kan worden.

Logo InteSusAl

Het project selecteert de juiste algensoort en kweekcondities om algenolie te krijgen met gewenst vetzuurprofiel voor biodieselproductie die voldoen aan de specificaties voor biobrandstof. Daarnaast worden de duurzaamheid voor het milieu en de economie meegenomen in het project.

Het project is onderdeel van de Europese Algaecluster projecten. De drie projecten in dit cluster worden door de EU medegefinancierd om optimaal gebruik te maken van algen, door ze te kweken op duurzame wijze en op industriƫle schaal.

Lees meer op de projectwebsite