Project

JATROPT (Jatropha curcas): Toegepast en technisch onderzoek naar planteigenschappen

Het EU-project JATROPT koppelt onderzoeksgroepen en bedrijven van hoge kwaliteit en actief in verschillende continenten om synergie tussen onderzoek en de ontwikkeling van Jatropha als biobrandstofgewas te bereiken.

logo Jatropt

Doelen

  • Realiseren van een wereldwijde verzameling van Jatropha curcas genetisch materiaal en creĆ«ren van een mondiale Jatropha-afhankelijkheidskaart
  • Ontwikkelen van genetische merkertechnieken om het veredelingsproces te versnellen
  • Veldexperimenten in Mali: agronomische proeven: irrigatie, plantdichtheid, bemesting
  • Ontwikkelen van duurzame agrosystemen die leiden tot betaalbare biobrandstoffen en interessante toepassingen van de bijproducten van Jatropha. De ontwikkeling moet bijdragen aan de welvaart van ontwikkelingslanden en de ontwikkelde systemen moeten de concurrentie tussen voedsel en brandstof minimaliseren
  • Demonstratie van de verhoging van de economische productiviteit met Jatropha
  • Verspreiding van kennis over Jatropha-uitgangsmateriaal (kwaliteit, genetica), over duurzame agrosystemen en het opzetten van distributie van gecombineerde pakketten van Jatropha-productiesystemen met agronomische richtlijnen

Veldexperimenten in Mali

agronomische proeven: irrigatie, plantdichtheid, bemesting.