Online

Jongeren Betrekken bij Klimaatbestendigheid en Sociale Veerkracht [Franstalig]

Zonder passende maatregelen zullen de gevolgen van de klimaatverandering de economische ontwikkeling en de inspanningen ten behoeve van armoedebestrijding waarschijnlijk belemmeren. Noord-, West- en Centraal-Afrikaanse landen, inclusief de Sahel, met hun economieën die geworteld zijn in klimaatgevoelige sectoren zoals landbouw, visserij en bosbouw, staan hieraan in sterke mate bloot. Naast klimaatverandering hebben deze landen ook, in verschillende mate, te maken met een snelle groei van het aantal jongeren en een toenemende onveiligheid. Dit zijn zeker geen geïsoleerde verschijnselen: ze voeden elkaar.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 23 oktober 2023 tot vr 15 december 2023


Dit is een Franstalige cursus. Voor meer informatie: