Nieuws

Justus Wesseler neemt zitting in topexpertgroep voor transformatie voedselsystemen

Gepubliceerd op
1 juli 2022

Professor Justus Wesseler van het Departement Maatschappijwetenschappen en tevens voorzitter van de AEP (Agricultural Economics and Rural Policy Group) is uitgenodigd om zitting te nemen in een expertgroep. In februari 2021 heeft de Europese Commissie die topexpertgroep in het leven geroepen om de behoeften, lacunes en mogelijkheden te onderzoeken voor versterking van de internationale interfaces tussen wetenschap en beleid gericht op de transformatie van voedselsystemen.

De aanbevelingen van de expertgroep zijn bedoeld om belanghebbende partijen te inspireren en te informeren over hoe zij de internationale interfaces tussen wetenschap en beleid (science-policy interfaces, ofwel SPI’s) kunnen versterken voor een betere governance van voedselsystemen. Transformatie van voedselsystemen is noodzakelijker dan ooit, zoals blijkt uit de huidige voedselcrisis veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne en de uitdagingen in verband met klimaatverandering.

De noodzakelijke institutionele veranderingen kunnen niet door wetenschappers worden bewerkstelligd. Alle partijen moeten met elkaar aan tafel.
Justus Wesseler, hoogleraar Agrarische Economie en Plattelandsbeleid

Alle partijen met elkaar aan tafel

Hoogleraar Wesseler: “Wetenschap en wetenschappelijke instellingen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen oplossingen en innovaties ontwikkelen om in de maatschappelijke behoeften te voorzien. Aan innovaties is geen gebrek. We hebben een aantal grote wetenschappelijke instellingen, waaronder Wageningen University & Research, waar nieuwe ideeën tot bloei komen. Wat we nodig hebben, is een institutionele omgeving die innovaties tot een succes maakt. De noodzakelijke institutionele veranderingen kunnen niet door wetenschappers worden bewerkstelligd. Alle partijen moeten met elkaar aan tafel. Dat is voor mij de belangrijkste boodschap uit het verslag.”

Voedselsystemen moeten als onderdeel van de bredere bio-economie worden gezien.
Justus Wesseler, hoogleraar Agrarische Economie en Plattelandsbeleid

Aanbevolen trajecten

De expertgroep concludeerde dat de transformatie van voedselsystemen beter ondersteund moet worden door ambitieuzere, onderling verbonden interfaces tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Het verslag bevat aanbevelingen en beschrijft de noodzakelijke trajecten, zoals multilaterale governance, multisectorale taakgroepen en een netwerk van netwerken.

De drie aanbevolen trajecten: Verander de huidige situatie door in extra middelen en bredere mandaten te voorzien; Verbeter de huidige situatie door multisectorale taakgroepen te vormen.; Coördineer de agenda's door een ‘netwerk van netwerken’ te creëren.

Alle drie de trajecten zijn belangrijk en bouwen voort op elkaar. Belangrijk is dat voedselsystemen als onderdeel van de bredere bio-economie worden gezien. Om hier goed inzicht in te krijgen, hebben we betere informatie nodig voor de besluitvorming. Het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens ter ondersteuning van besluitvorming is zeer belangrijk, evenals prognoses die de potentiële gevolgen van beleidskeuzes in kaart brengen. Ook capaciteitsopbouw is van belang, waaronder het opleiden van wetenschappers. De AEP heeft in dit verband samen met collega's van Wageningen UR, en collega’s uit Nederland, Europa en vele andere regio's een belangrijke bijdrage geleverd”, aldus Prof. Wesseler.

De eerste bevindingen van de expertgroep werden in juli 2021 gepresenteerd tijdens Food Systems-top van de Verenigde Naties. Dit eindverslag is bedoeld als input voor discussies na de top en voor vervolgacties.