Kaarten

Kaarten Historisch Grondgebruik Nederland (HGN)

Kaarten Historisch Grondgebruik Nederland (HGN) van 1900 en van 1960, '70, ’80, ’90.

HGN 1900

Dit is een rasterbestand met een resolutie van 50 meter. Per 50 * 50 meter gridcel is een grondgebruiksklasse bepaald. Het bestand is afgeleid uit de topografische Bonnekaarten rond de periode 1900. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, loofbos, naaldbos, bebouwd gebied en wegen, water, zand/ duin, rietmoeras en overig.

Het bestand is vervaardigd door gescande Bonnekaarten te classificeren. Tevens is onderliggende abiotische informatie beschikbaar.

Potentieel gebruik

De bestanden zijn bruikbaar voor uiteenlopende beleidsterreinen en onderzoeksthema’s: historische referentie (statistiek landgebruik), monitoring en als invoer voor modellen en methoden die ook gebruik maken van LGN.

Toepassingsschaal

1 : 100 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 50m

Verkrijgbare formaten

Raster

Meer informatie

Alterra-rapport 573

HGN 1960, '70, ’80, ’90

Deze rasterbestanden hebben een resolutie van 25m en zijn afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1960 resp. '70, ‘80, ’90. De verkenningsdata liggen niet precies op het decade jaar, er is een spreiding van ongeveer /- 5 jaar.

Potentieel gebruik

Het bestand kan worden gebruikt als historische referentie (statistiek van landgebruik), monitoring in combinatie met overige HGN edities en als invoer voor modellen en methoden die ook gebruik maken van LGN.

Toepassingsschaal

1 : 75 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 25m

Verkrijgbare formaten

Raster

Prijs

De prijs is €0,60 per km2 voor een enkele editie. Bij afname van grotere gebieden en meerdere edities gelden er oplopende kortingen.

Eén editie van half Nederland kost €11.616,00. Eén editie van heel Nederland kost €19.272,00 euro.

Voor elke extra bestelde editie wordt er 10% extra korting gegeven. Twee edities van heel Nederland kost €34.689,60. Alle vijf edities van heel Nederland kost €57.816,00.

Voor onderwijsinstellingen gelden lagere tarieven.

Neem contact op met de GeoDesk voor een exacte prijsopgave.