Kampina

Provincie Noord-Brabant
Ligging Boxtel
Coordinaten 148.5-397.6
Hoogte tov NAP 8.5 m
Oppervlakte 52.7 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1987
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop lemig dekzandgebied en dekzand op leem; dekzandlaagten
PNV Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Het bosreservaat Kampina
Het bosreservaat Kampina

Het bosreservaat Kampina ligt in het natuurgebied Kampina (1213 ha), een restant van het half-natuurlijke Kempense heidelandschap. Het fraaie natuurgebied wordt gevormd door open heideterreinen omringd door bossen.  Het reservaatgedeelte is een bos, hoofdzakelijk bestaande uit grove den en berk. Deels is het bos aangeplant; andere delen zijn spontaan ontstaan. Er is geen tweede generatie aangeplant bos aanwezig. Bijzonder in het reservaat Kampina is de begrazing door IJslandse ponies. Vooral de verjonging van zachte berk, zomereik en wilde lijsterbes wordt sterk aangevreten. Begrazing kan op termijn een verschuiving van soorten in de boomlaag tot gevolg hebben. 

Zie ook: www.natuurmonumenten.nl

Kaart