Nieuws

Klantendag 2020 Benchmark Gemeentelijk Groen vindt digitaal plaats

article_published_on_label
5 november 2020

De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. Denk aan arealen, onderhoudskosten per m2 van diverse typen openbaar groen, kwaliteit, etc. Deelnemende gemeenten krijgen jaarlijks een rapport waarin 'hun prestaties' zijn afgezet tegen het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Op de jaarlijkse Klantendag worden de opvallendste zaken besproken. Gezien de speciale opzet van deze dag, stelt de BGG haar Klantendag ook open voor deelname door gastgemeenten.

Dit jaar vindt de klantendag digitaal plaats op 12 november, van 13:30 tot 15:30 uur. Meerdere, korte sessies zorgen voor veel diverse inzichten en afwisseling. In het twee uur durende programma zitten onder andere drie filmpjes verwerkt, waarin drie gemeenten toelichten hoe zij omgaan met veranderende onderhoudskosten. Tevens zal een presentatie worden gegeven over biodiversiteit in gemeentelijk groen.

De Benchmark Gemeentelijk Groen is ook toegankelijk voor gastgemeenten.

Gratis aanmelden, beperkt aantal plekken

Ook niet-deelnemende gemeenten zijn dit jaar van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de Benchmark Gemeentelijk Groen. Doel van de organisatie is om meer gemeenten kennis te laten nemen van de algemene inzichten die de BGG hen kan bieden. Gemeenten die zich aansluiten bij de benchmark, krijgen de volledige inzage in alle cijfers en ontvangen het volgende jaar ook een individuele rapportage als zij eigen cijfers aanleveren. Aanmelding voor de Klantendag is voorbehouden aan gemeenten en kan via www.benchmarkgroen.nl. Het aantal plekken is beperkt, waarbij deelnemende gemeenten voorrang krijgen op gastgemeenten. Aanmelden voor de klantendag kan  via www.benchmarkgroen.nl.

Wageningen University & Research

De Benchmark Gemeentelijk Groen is in 1998 opgezet als Databank Gemeentelijk Groenbeheer door Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen University & Research. Circa 50 gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij de BGG. Hun beheerders van het gemeentelijk groen benutten de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren en te optimaliseren. Meer informatie over het programma van de benchmark en van de klantendag staat op benchmarkgroen.nl.

De klantendag was in 2019 live.
De klantendag was in 2019 live.
Organisatie en kosten van boomonderhoud is een van de vele onderwerpen.
Organisatie en kosten van boomonderhoud is een van de vele onderwerpen.