Project

Klimaat en voedselveiligheid (Safefoodera)

Gewenst doel van dit project is het ontwikkelen en toepassen van modellen om de aanwezigheid van myctoxinen in graanproductieketens in Europa te voorspellen. Een myctoxine is een gif afkomstig van paddestoelen en schimmels.

Door bijvoorbeeld schimmelinfecties van landbouwproducten of het eten van giftige paddestoelen komen myctoxines in de voedselketen. De beoogde modellen moeten ook bruikbaar zijn voor klimaatsveranderingen en meerdere productiewijzen.

Het project is ook bedoeld om betere preventiestrategiën in voedsel- en veevoederketens te ontwikkelen. Door de toegenomen internationale handel en klimaatsveranderingen is hieraan wereldwijd grote behoefte. Bij het project bundelen expertgroepen uit zowel Zuid-Europa and Noord-Europa hun expertise. Het onderzoek is ingegeven door beleidsmakers die de graanproductieketens voor zowel dier als mens duurzaam en veilig willen maken en houden. Oogstverliezen, kwaliteitsvermindering en het optreden van myctoxinen moeten daarbij zoveel mogelijk worden vermeden.

Aanpak en tijdspad

Het projectteam maakt voor haar onderzoek gebruik van twee Europese Unie-projecten:

  • EMTOX
  • MYCORED

Het EMTOX-onderzoek richt zich op het benutten van data en modellen om het optreden van myctoxines onder verschillende omstandigheden in Europa in te kunnen schatten. De onderzoekers maken hierbij een koppeling tussen klimaat, gewas en toxinemodellen om klimaatscenario’s te kunnen doorrekenen. EMTOX loopt eind 2011 af.

Het MYCORED-onderzoek ontwikkelt modellen en beheersingstools voor myctoxinen. Bij dit tot 2013 lopende project zijn de activiteiten gericht op twee werkpakketten: Work Package (WP) Biocontrol en moleculaire diagnostiek. Bij WP Biocontrol kijken de onderzoekers naar de microbiële diversiteit en aanwezigheid van de parasiterende bodemschimmel Fusarium spp. in maïsstoppels uit Nederland, Italië en Nigeria. Ook nemen zij de schimmelwerende werking van microbiële antagonisten onder de loep. Voor de moleculaire diagnostiek zetten zij een wereldwijde collectie van toxine-producerende isolaten op met meerdere moleculaire methoden. Deze methoden zijn bruikbaar voor de epidemiologie en voor ketenonderzoek.

Beide projecten wisselen onderling expertise uit.

Resultaten

Verwachte resultaten zijn modellen die het optreden van myctoxinen in primaire graanproductieketens kunnen voorspellen en de invloeden van klimaatsveranderingen vooraf kunnen inschatten. De modellen dragen bij aan het signaleren van trends en ontwikkelingen en hebben een preventieve uitwerking. Het project levert ook diagnostische tools en preventie-technieken op. Deze gaan oogstverliezen tegen en verbeteren de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in graanproductieketens.

Publicaties