Project

Klimaatplatforms Varkens- en Pluimveehouderij

Een goede instelling van het klimaat is een belangrijke factor bij de huisvesting van varkens en pluimvee. Er zijn veel verschillende manieren om het klimaat te beheersen en te regelen. Elk systeem kent eigen voor- en nadelen. De deskundigen van het Klimaatplatform Varkens en het Klimaatplatform Pluimvee adviseren u graag over de toepasbaarheid in de praktijk en de uitgangspunten voor een goed klimaat.

Doelstellingen van de klimaatplatforms

De Klimaatplatforms Varkens- en Pluimveehouderij hebben onder meer de volgende doelstelingen:

  • Signaleren en inventariseren knelpunten bij klimaatbeheersing
  • Opstellen van eenduidige (ventilatie)richtlijnen
  • Bieden van onafhankelijk advies
  • Aanspreekpunt zijn voor praktijkvragen
  • Verspreiden en delen kennis en ervaringen
  • Ideeën aandragen voor onderzoek
  • Leveren van actuele informatie over de praktijk en over mogelijke problemen en oplossingen

Betere afstemming adviezen klimaatbeheersing

Het Klimaatplatform Varkenshouderij geeft al sinds halverwege de jaren 90 advies over klimaatbeheersing in varkensstallen. Het Klimaatplatform Pluimveehouderij is gestart eind 2005. Beide platforms zijn onafhankelijk organen waarin adviseurs en voorlichters elkaar treffen om te komen tot een betere afstemming van adviezen over klimaatbeheersing (ventilatie, verwarming, luchtkwaliteit) in stallen.

Gratis downloaden adviezen

De adviezen van beide klimaatplatforms kunt u downloaden via het verzicht aan de rechterkant. Ze bieden informatie voor het ontwerp van ventilatiesystemen bij nieuwbouw of verbouw, maar kunnen ook prima gebruikt worden om het ontwerp en het gebruik van ventilatiesystemen in bestaande stallen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren. bedenk wel dat er in specifieke situaties soms goede redenen kunnen zijn om af te wijken van dee algemeen geldende adviezen.