Project

Klimaatverandering en toerisme in Tanzania

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een geïntegreerde visie voor toerisme in Tanzania gebaseerd op de natuur. Om dit te bereiken, zullen verkennende scenario's voor de relevante ecosysteemdiensten worden ontwikkeld. Deze scenario's integreren kennis van klimaatschommelingen en -veranderingen, wildlife gedragsecologie en toeristische voorkeuren, en helpen de gevolgen daarvan voor het toerisme te verkennen, met erkenning van de belangrijkste onzekerheden. Het onderzoek zal zich concentreren op twee van Tanzania's hotspot natuur-toeristische bestemmingen, namelijk de Serengeti en Kilimanjaro landschappen.

Halima Kilunguh Hassan doet promotieonderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het toerisme in Tanzania. Daartoe integreert ze de beschikbare kennis op verschillende gebieden voor het maken van verkennende scenario's.

Meer informatie