Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Jan Dijkstra

Gepubliceerd op
26 april 2023

Woensdag 26 april is aan dr. ir. Jan Dijkstra een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door de Wageningse burgemeester Floor Vermeulen. De uitreiking vond plaats op de campus van Wageningen Universiteit & Research in Zodiac.

De onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-Nassau is aan Jan toegekend voor zijn lange staat van dienst voor de raad van Wageningen namens de ChristenUnie fractie en vanwege zijn uitzonderlijke werk binnen het internationale wetenschappelijke veld van Diervoeding. De voordracht voor deze onderscheiding is op initiatief van CU tot stand gekomen, van harte ondersteund door Prof. dr. ir. Walter J.J. Gerrits, hoogleraar Diervoeding bij WUR.

Onderzoek met grote maatschappelijke waarde

Jan Dijkstra heeft zich in de afgelopen 30 jaar bij WUR ontwikkeld tot boegbeeld van de leerstoelgroep Diervoeding op het gebied van voeding van herkauwers. Zijn onderzoek over de impact van melkproductie op het milieu heeft grote maatschappelijk waarde. Met zijn onderzoek levert hij waardevolle wetenschappelijk onderbouwde gegevens die kunnen worden gebruikt om beslissingen op te baseren in het debat over de stikstofemissie.

Als docent is Jan van onschatbare waarde. Hij is kritisch en stimuleert studenten om zich te ontwikkelen als onafhankelijke denkers. De ambities en inzet van Jan liggen bij excellent wetenschap, dit uit te dragen en toepasbaar te maken en jonge mensen de kans te bieden zich maximaal te ontwikkelen.

Neventaken

Naast zijn werk bij WUR en zijn activiteiten als steunfractielid van CU, is Jan betrokken bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en de Editorial Board Journal of Agricultural Science / Journal of Agricultural Science Cambridge.