Blended

Landbouwersbureau voor plattelandseconomieën [Franstalig]

Deze cursus is gericht op het betrekken van producenten en hun organisaties bij de agro-economische ontwikkeling. Plattelandsondernemerschap, gezamenlijke actie van producenten en samenwerking tussen meerdere stakeholders zijn de sleutelwoorden. Neem deel aan deze cursus en verander de positie van producenten en plattelandseconomieën.

Dit is een Franstalige cursus. Voor meer informatie: