Nieuws

Ledental Club van 100 is verdubbeld in één jaar

Gepubliceerd op
8 januari 2016

De Club van 100 van Wageningen UR Glastuinbouw is in 2015 uitgegroeid tot een club met 50 leden. Business unit manager Sjaak Bakker en initiatiefnemer Jan Willem de Vries waren bij de start in 2014 blij verrast door het succes van de Club van 100 en zijn dat eigenlijk nog steeds: “We zien die groei als een teken dat dit initiatief om het onderzoek op deze wijze te ondersteunen goed aanslaat bij onze toeleverende bedrijven, en we hebben alle hoop dat deze aanwas van leden gestaag doorzet. Het is een breed palet aan bedrijven die zich hebben aangemeld. En daaronder zijn ook concurrerende bedrijven die toch gezamenlijk het onderzoek steunen.”

De leden bepalen in overleg met Wageningen UR Glastuinbouw aan welke onderzoeksonderwerpen het private geld wordt besteed. Bakker: “Deze bijdrage spreekt het ministerie van EZ kennelijk ook aan, want er zijn dit jaar drie van de ingediende projecten van de Club van 100 door TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen beloond met extra financiering vanuit EZ.”

In de laatste maanden van 2015 hebben onderstaande bedrijven zich nog aangesloten als lid van de Club van 100:

  • Chrysal International B.V.
  • Eurofins Agro Laboratories
  • Jiffy group
  • LetsGrow.com
  • Plantenkwekerij Leo Ammerlaan
  • Modiform
  • Netafim/Revaho
  • Lemnis Oreon

Benoeming adviesraad

Om Wageningen UR Glastuinbouw te adviseren over de activiteiten voor de Club van 100 is eind vorig jaar ook een adviesraad ingesteld onder voorzitterschap van Mr. Ties Elzenga. De voormalig burgemeester van Naaldwijk en Veenendaal is momenteel ook voorzitter van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” (lid van de Club van 100) en richt zich op de bevordering van innovatie in- en ontwikkeling van de tuinbouw. 

Naast de voorzitter kent de adviesraad 6 leden: Tom Smit (Bayer CropScience), Evelien Nottebaere (Bonar), Maartje Jung (Royal Brinkman), Gijs Kok (Flora Holland), Ad de Koning (Hortimax) en Bert van der Lugt (Van der Lugt Plantenkwekerij/Westlandse Plantenkwekerij). Alle leden zijn benoemd voor een periode van 2 jaar. De adviesraad komt minimaal 3 x per jaar, voorafgaand aan elke ledenvergadering, bijeen en heeft als taak Wageningen UR te ondersteunen bij o.a. het keuzeproces om te komen tot gezamenlijke projecten, advisering over de besteding van de eventuele vrijval van niet besteed B2B budget, het aanvragen van aanvullende financiering bij bijvoorbeeld de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het beleid met betrekking toetreding leden en de communicatie.

Op 16, 17 en 18 februari 2016 is Wageningen UR Glastuinbouw op de  Tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem aanwezig met het Club van 100 Netwerkplein. Hier wordt extra aandacht besteed aan alle leden van de club en is er ook een mogelijkheid om direct lid te worden. Waar u ons straks kunt vinden, dat laten wij u zo snel mogelijk weten via onze website.