Leenderbos

Provincie Noord-Brabant
Ligging Heeze-Leende
Coordinaten 164.0-369.6
Hoogte tov NAP 28 m
Oppervlakte 30.0 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1990
Delen beheerd tot 1990
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop droog leemarm dekzamd,lemig dekzand
PNV Droog Berken-Zomereikenbos
Leenderbos is een heidebebossing uit de twintigste eeuw.
Leenderbos is een heidebebossing uit de twintigste eeuw.

Het bosreservaat ligt in het zuiden van het gelijknamige boscomplex Leenderbos, vlak boven de Groote Heide.

De groeiplaats bestaat uit leemarme en lemige dekzandgronden. In de zuidoosthoek komt een stuifzandgebiedje voor dat voornamelijk een uitgestoven laagte op lemig dekzand betreft. Hierop is een dun pakket stuifzand afgezet. In de ondergrond komt een leemlaag voor. Deze heeft echter geen stagnerende werking, zodat het hele bosreservaat als droog is aan te merken.

Het hele gebied is lange tijd in gebruik geweest als hei waarin verspreid vliegdennen voorkwamen. Het Leenderbos is een heidebebossing van rond 1940 met grove den, Corsicaanse en Oostenrijkse den en ruwe berk. Grove den is de belangrijkste soort. In het nog vrij jonge bos heeft zich nog maar nauwelijks een struiklaag van ruwe berk en grove den kunnen ontwikkelen. Ook de open kruidenvegetatie is soortenarm met bochtige smele, brede stekelvaren en pijpestrootje.

Kaart
Kaart