Organisatie

Leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie

Gepubliceerd op
24 april 2012

De Leerstoel Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie ontwikkelt transmissie-modellen voor infectieuze agentia bij landbouwhuisdieren, waarbij kennis uit de theoretische biologie, de diergeneeskunde, de zootechniek, de wiskunde en de statistiek gecombineerd wordt.