Project

Legume-Futures - Legume-supported cropping systems for Europe

Het EU-project Legume Futures wil het gebruik van peulvruchten in teeltsystemen ontwikkelen om de economische en milieuprestaties van de Europese landbouw te verbeteren. Het project zal teeltsystemen opleveren voor Europese landbouwgebieden die lokaal economische geëvalueerd zullen worden. Ook de milieu-effecten van de teeltsystemen, met name de uitstoot van broeikasgassen, stikstof begroting, biodiversiteit en bodemfunctie worden beoordeeld.

legume_futures.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website Legume Futures.


Publicaties

Optimising legume cropping: the policy questions
Kuhlman, T., Helming, J.F.M.  and Linderhof, V.G.M. (forthcoming). In: D. Murphy-Broken, Fred Stoddard and Christine Watson.
Legumes in Copping Systems
. CABI publishing.