Project

LIAISE - Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertis

LIAISE wil een bijdrage leveren aan de strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU door het slaan van bruggen tussen wetenschap, beleid en uitvoering, met wetenschappelijke benaderingen van Impact Assessment.

liase-logo-final.jpg

Overzicht

LIAISE is opgericht als onderdeel van het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie (2009) als een 'Netwerk of Excellence'. Het doel is om de toepassing van Impact Assessment in het onderzoek en bij beleidsmakers te verbeteren. De focus ligt op duurzame ontwikkelingsstrategieën in de beleidsvorming. LIAISE moet de bestaande kloven tussen onderzoekers en gebruikers van Impact Assessment tools binnen het beleid identificeren en overbruggen om de effectiviteit en efficiency van het beleid te verbeteren. LIAISE combineert de multidisciplinaire competenties van een aantal alom gerespecteerde Europese onderzoekinstituten met ervaringen uit een breed scala relevante Europese zesde- en zevende kaderprogramma's (FP6- en FP7-projecten). De instituten Alterra, Wageningen UR, CEH, NERI, SYKE en UFZ zijn hierbij betrokken.

Methode

Om dit doel te halen zijn er drie strategische doelen geformuleerd:

  1. Het belangrijkste van LIAISE is het opzetten van een virtuele faciliteit in de vorm van een 'shared Impact Assessment toolbox'. Hierbij gaat het om een duurzame en flexibele infrastructuur op een webplatform die toegang geeft tot actuele en relevante Impact Assessment tools, inclusief een helpdesk. Ook is er de mogelijkheid voor technische aanpassingen om de toepasbaarheid voor beleidsmakers te verbeteren en tegelijkertijd ontwikkelingsmogelijkheden voor wetenschappers te creëren.
  2. Het LIAISE Network of Excellence levert een actuele gedeelde Impact Assessment-onderzoeksagenda voor het dichten van relevante kennislacunes en het toepassen van nieuwe technieken en technologieën. Daarnaast registreert het LIAISE Network of Excellence initiatieven op het gebied van onderwijs en training en is het een centrum van kennisdeling en het verspreiden van de resultaten van het project naar nieuwe Impact Assessmentgebruikers en -onderzoekers.
  3. De bestuursstructuur en opzet van LIAISE vindt plaats met inachtneming van de wensen van iedereen die een belang heeft bij het ontwikkelen van standaarden in Impact Assessment. Daardoor is de Impact Assessment toolbox duurzaam en bruikbaar, ook na afloop van de financiële ondersteuning van het zevende kaderprogramma.

Resultaten

In het eerste jaar (2010) van het project lag de focus op de volgende activiteiten:

  • Onderzoek naar de behoeften van de gebruikers;
  • De ontwikkeling van een koppeling tussen wetenschap en beleid als het gaat om Impact Assessment;
  • De ontwikkeling van een Impact Assessment Toolbox;
  • Het in beeld brengen van bestaande onderzoeksprojecten en onderzoeksgroepen voor Impact Assessment;
  • De ontwikkeling van test cases voor Impact Assessment.

De oprichting van het 'Network of Excellence' heeft aanzienlijke interesse onder hoogwaardigheidsbekleders in de Europese Commissie en daaromheen gewekt. Informatie over de prestaties vindt u in de volgende links:

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website LIAISE.