Project

LIBERATION - LInking farmland Biodiversity to Ecosystem seRvices for effective ecofunctional intensificATION

LIBERATION identificeert algemene relaties tussen semi-natuurlijke habitats, bedrijfsmanagement en biodiversiteit, koppelt biodiversiteit van landbouwgronden aan ecosysteemdiensten, onderzoekt verschillende strategieën om ecosysteemdiensten te beperken, kwantificeert de impact van ecosysteemdiensten op gewasopbrengst, kwantificeert de sociaaleconomische gevolgen van de eco-functionele intensivering, evalueert de bijdrage van ecosysteemdiensten op verschillende landgebruikscenario's en zal de resultaten presenteren en verspreiden onder een breed scala van belanghebbenden.

liberation.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website LIBERATION.