Project

LLLIGHT'in'Europe - Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human capital Tracks in Europe

Van alle Europeanen tussen 24 en 65 jaar die in 2010 in het bezit waren van een hoger beroeps- of universitair onderwijsdiploma had 82,8% een baan. In dezelfde leeftijdsgroep was 68,3% die het middelbaar onderwijs had afgerond aan het werk. En van degenen die het middelbaar onderwijs niet had afgemaakt, had 46% een baan. Het is duidelijk dat als Europa aan het werk wil, hoger onderwijs een noodzakelijke basis is voor een sterke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

lllight_in_europe_logo.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website LLLight'in'Europe.